Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za italijanistiko 5 Otvoritev Poletne šole kreativnega pisanja

Otvoritev Poletne šole kreativnega pisanja

7. julija, 2022

4. julija je Oddelek za Italijanistiko UP FHŠ otvoril Poletno šolo kreativnega pisanja, ki bo potekala v dveh sklopih: prvi sklop zajema osnove kreativnega pisanja (4.-8. julij 2022), drugi sklop se bo osredotočal na izkustvene in telesne vidike pisanja (11.-15. julij 2022).

Poletno šolo vodi znani italijanski pisatelj mlajše generacije, Marco Mancassola, avtor Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011; nova izdaja La Nave di Teseo, 2017) in Gli amici del deserto (Feltrinelli 2013). Po literarni predlogi ene izmed kratkih pripovedi v zbirki Non saremo confusi per sempre je nastal film Sicilian Ghost Story, ki je bil predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu leta 2017. Marco Mancassola že vrsto let poučuje kreativno pisanje v okviru šol Scuola Holden v Torinu in Londra Scrive, ki jo je ustanovil v Londonu, kjer živi. Mancassola je v Londonu zasnoval in ustanovil tudi Festival italijanske književnosti (Festival of Italian Literature in London).

Poletna šola je organizirana v sodelovanju z Italijansko unijo (Unione Italiana) in Ljudsko univerzo v Trstu (Università popolare di Trieste).

__________________________________________________________________________________

Il 4 luglio è iniziata la Scuola estiva di scrittura creativa” organizzata dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale in collaborazione con l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.

I corsi sono condotti dallo scrittore Marco Mancassola, autore, tra gli altri, di Non saremo confusi per sempre (Einaudi, 2011; nuova edizione La Nave di Teseo, 2017) e di Gli amici del deserto (Feltrinelli, 2013). Da uno dei racconti di Non saremo confusi è stato tratto il film Sicilian Ghost Story, presentato al Festival cinematografico di Cannes nel 2017.
Insegna da anni scrittura creativa per la Scuola Holden di Torino e per Londra Scrive, il programma di scrittura da lui fondato a Londra.
Sempre a Londra, dove vive, ha ideato e fondato nel 2017 il Festival of Italian Literature in London.

Skip to content