Domov 5 Mednarodno 5 Predstavitev postopka podaljšanja dovoljenja za začasno bivanje

Predstavitev postopka podaljšanja dovoljenja za začasno bivanje

16. junija, 2024

V torek, 2. julija, ob 13. uri bo potekala predstavitev postopka podaljšanja dovoljenja za začasno bivanje zaradi študija. Predstavitev bo potekala v virtualnem okolju Zoom. Študenti se bodo seznanili z vsemi potrebnimi koraki, dokumentacijo in roki, ki jih morajo upoštevati pri podaljšanju vizuma.

Predstavitev je namenjena vsem študentom, ki se soočajo s podaljšanjem začasnega dovoljenja za bivanje zaradi študija in želijo zagotoviti, da bo njihov postopek potekal gladko in brez zapletov. Pridobljene informacije vam bodo pomagale pri pravočasni pripravi in oddaji vseh potrebnih dokumentov.

Na predstavitvi bomo odgovorili na vprašanja, kot so:

  • Kdaj je potrebno začeti postopek podaljšanja?
  • Kateri dokumenti so potrebni za podaljšanje?
  • Kakšni so pogoji in kriteriji za odobritev podaljšanja?
  • Katere so najpogostejše napake in kako se jim izogniti?

Na srečanje se povežete prek Zoom povezave: https://upr-si.zoom.us/j/83249861131

Presentation on the process of extending temporary residence permits

On Tuesday, July 2nd, at 1:00 PM, there will be a presentation on the process of extending temporary residence permits for study purposes. The presentation will take place in a virtual Zoom environment and will provide students with all the necessary steps, documentation, and deadlines they need to be aware of for extending their visas.

The presentation is intended for all students who are facing the extension of their temporary residence permits for study and want to ensure that their process goes smoothly and without complications. The information obtained will help you prepare and submit all the necessary documents in a timely manner.

During the presentation, we will answer questions such as:

  • When should the extension process begin?
  • What documents are needed for the extension?
  • What are the conditions and criteria for approval of the extension?
  • What are the most common mistakes and how can they be avoided?

Join the meeting via the Zoom link: https://upr-si.zoom.us/j/83249861131

Skip to content