Problematične relacije. Sodelovanje med raziskavami in predstavitvami materialne in nematerialne kulturne dediščine
Domov E Raziskovanje E IAD E Problematične relacije. Sodelovanje med raziskavami in predstavitvami materialne in nematerialne kulturne dediščine
Arheološke najdbe kot zgodovinska dijaštva so nedvomno ključnega pomena za raziskave, vendar ne povedo celotne zgodbe oziroma same po sebi nimajo pomena. Posledično je potrebno razumeti sodobno arheologijo/historiografijo kot javni diskurz ki deluje v sedanjosti in prej oblikuje družbeno usmeritev proti prihodnosti kot pa objektivno dokumentira njeno preteklost.

Šifra projekta: BI-BA/19-20-033
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-Bosna in Hercegovina)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Partnerska institucija: Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet (doc. dr. Pavle Dragičević)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 15. 1. 2019–31. 12. 2022


 

 

Opis projekta:

Uporabili bomo definicijo arheologije za javnost kot subjekta, ki raziskuje razmerja med arheologijo in javnostmi ter jih poskuša izboljšati. Dojemana bo kot dinamično početje ki ga sestavlja razvijajoč se dvostopenjski cikel, ki ga tvorijo raziskave in akcija. Proces se začne z raziskavami odnosov med arheologijo in javnostmi, nato pa mu sledi akcija za izboljšave odnosov, nato spet raziskave in akcija….Proces se nadaljuje. Raziskave vsebujejo zbiranje in analiziranje podatkov ter se lahko izvajajo v obliki ali raziskovalnega ali praktičnega dela, ki ga izvajajo predvsem specialisti. Kljub vsemu je naš projekt pomemben, ker namerava ustvariti spremembe – izboljšave vedenja in odnosov v arheoloških odnosih z javnostmi v sodelujočih državah.

Člani obeh raziskovalnih skupin so bili v preteklosti aktivni v različnih akcijah promocije arheološke dediščine. Predlagano sodelovanje bo omogočilo nadaljevanje teh procesov, identifikacijo in prenos dobrih praks kot tudi akumulacijo znanja in izkušenj pri komuniciranju interpretacije arheološke dediščine v različnih nacionalnih/političnih ter družbenih/kulturnih okvirih.

Več o projektu na www.codsol.org

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content