Domov 5 Obvestila 5 Prvo srečanje partnerjev projekta Novinarstvo katastrof

Prvo srečanje partnerjev projekta Novinarstvo katastrof

3. junija, 2024

Med 22. in 23. majem je na Univerzi Selçuk v Konji potekal prvi sestanek v živo vseh partnerjev projekta Disaster journalism: preventing the news from turning into a disaster. Srečanja se je udeležila tudi izr. prof. dr. Karmen Medica, vodja projekta na Univerzi na Primorskem. Partnerji so pregledali dosedanje aktivnosti in zastavili smernice nadaljnjega dela. Trenutno se v okviru projekta izvaja anketiranje novinarjev, visokošolskih učiteljev in študentov v povezavi z razumevanjem novinarstva katastrof.

V projektu Disaster journalism v okviru partnerstva Erasmus + K2 sodelujejo partnerji iz petih držav, pri čemer je vodilna Fakulteta za komuniciranje (Selçuk University, Konya, Turčija). Partnerji iz petih držav so se zavezali k razvijanju novih standardov novinarskega dela, ki se osredotočajo na poročanje ob nesrečah.

Projekt Disaster Journalism si prizadeva zapolniti praznino v novinarskem izobraževanju s pripravo učnih načrtov, vodnikov in digitalnega gradiva, povezanega z novinarskim poročanjem ob nesrečah. V okviru tega bodo partnerji projekta razvili učni načrt predmeta novinarstvo in medijske študije, ki na mednarodni ravni še ne obstaja. Prav tako bodo pripravili novo generacijo vodnikov, ki jih bodo lahko novinarji uporabljali med procesi ob nesrečah. Cilj tega projekta je med drugim tudi razviti inovativen preventivni učni paket in vodnik, ki bo študente novinarstva in novinarje, ki delajo na terenu, pripravil na težave, s katerimi se bodo srečevali med nesrečami.

Skip to content