Domov 5 Zaposleni 5 Razpis volitev za člane Senata UP, predstavnike UP FHŠ

Razpis volitev za člane Senata UP, predstavnike UP FHŠ

22. marca, 2023

Dekanja UP FHŠ, prof. dr. Irena Lazar, je izdala sklep o začetku postopka izvedbe volitev članov Senata Univerze na Primorskem, predstavnikov UP FHŠ in rokovnik.

Objava rezultatov volitev članov Senata UP, predstavnikov UP FHŠ

Volitve članov Senata UP, predstavnikov UP FHŠ, so potekale dne 20. 4. 2023, in sicer z javnim glasovanjem na 18. redni seji Senata UP FHŠ.

Na podlagi ugotovitev rezultatov volitev, ki jo je opravila volilna komisija, so izvoljeni v Senat UP kot predstavniki UP FHŠ:

1. Prof. dr. Irena Lazar
2. Doc. dr. Zrinka Mileusnić
3. Prof. dr. Aleksander Panjek

 

OBJAVA REZULTATOV VOLITEV

———–

RAZPIS

ROKOVNIK

KANDIDATNA LISTA

Redne volitve članov Senata UP se izvede skladno s Pravilnikom o volitvah organov Univerze na Primorskem in Pravilnikom o volitvah na UP FHŠ.

Dekanja UP FHŠ poziva oddelke in inštituta, da v roku 20 dni (do 11. 4. 2023) od prejema tega sklepa, predlaga Senatu UP FHŠ v izvolitev kandidata, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat fakultete. Pri tem lahko oddelek ali inštitut predlaga enega ali več kandidatov, ravno tako pa lahko več oddelkov in inštituta predlagajo skupnega kandidata ali kandidate. Pri tem ni potrebno, da je predlagani kandidat tudi član oddelka ali inštituta, ki ga predlaga.

Senat UP FHŠ izvoli v Senat univerze tri člane iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev fakultete.

Za člana senata je lahko izvoljen visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) in znanstveni delavec (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik), ki je zaposlen na univerzi in delo opravlja na fakulteti. Dekan fakultete je po funkciji eden izmed predlaganih kandidatov za člana senata univerze, predstavnika fakultete.

Volitve članov Senata UP FHŠ bodo na redni seji Senata UP FHŠ v četrtek, 20. 4. 2023.

Skip to content