Riba na poti, riba napoti: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli
Domov E Raziskovanje E Študentski inovativni projekti za družbeno korist E Riba na poti, riba napoti: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli
Oblikovali smo turistične itinerarije v Izoli in njeni okolici, ki so povezani z vsakdanjim življenjem ribičev in delavk v tovarnah ribjih konzerv in predelave hrane. Preko poti tovarn, poti škverov, poti fabrkink in poti San Dona je projekt prispeval k poznavanju zgodovine, geografije, kulture ter vsakdanjega načina življenja ribičev in delavk.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer

Pedagoški somentorici: doc. dr. Petra Kavrečič, doc. dr. Nataša Kolega

Partner: Srečko Gombač, Društvo Histrion

 

S projektom smo želeli prispevati k valorizaciji in promociji ribištva in predelovalne industrije rib kot dela nacionalne ter predvsem regionalne dediščine, ki je vezana na obmorski prostor današnje Republike Slovenije in umeščena v čas političnih in družbenih transformacij nekdanjih držav »Avstrije«, Italije, Jugoslavije in Slovenije (19., 20. in 21. stoletje). Slovensko primorje z zaledjem se geografsko umešča v Istro in Sredozemlje in sodi med najzanimivejša multikulturna območja. To območje na stičišču romanskega, germanskega ter slovanskega sveta, je bilo v preteklosti izpostavljeno pogostim spremembam političnih oblasti in  konfliktom, kar je sprožilo številne migracije prebivalstva. Obmorski kraji imajo za različne prebivalce več pomenov, saj imajo bogato, a hkrati tudi sporno ali zamolčano zgodovino. Tak primer predstavljata ribištvo ter predelovalna industrija rib v Sloveniji, ki jima ni bilo posvečeno dovolj pozornosti, zlasti v primerjavi z raziskovanjem ribištva na Tržaškem. Oblikovane poti govorijo o značilnostih načina življenja in dela ljudi, ki (so) se ukvarjali z ribištvom in predelovalno industrijo rib.

Skip to content