Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije
Domov E Raziskovanje E IAD E Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije
Na relativno majhnem in navidezno geografsko homogenem področju severnovzhodne Slovenije, se nahaja večje število raziskanih naselbin, grobišč in depojskih najdb, ki kažejo v istih obdobjih različno materialno kulturo in različne rituale manipulacij s predmeti.

Šifra projekta: J6-9363
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Partnerska institucija: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 7. 2018–30. 6. 2021

SICRIS


 

 

Opis projekta:

Danes so v regionalni (slovenski, hrvaški, avstrijski, madžarski….) arheološki literaturi definicije ritualov pokopavanja v okviru kulture žarnih grobišč dokaj nenatančne, precej posploševalne, podobno kot tudi opisi depozicije depojskih najdb.

Sodobne študije pozne bronaste dobe, pa opozarjajo na veliko variabilnost odnosov do predmetov oziroma variabilnost manipulacij z materialno kulturo. Zato bo projekt odgovarjal na vprašanja zakaj je bilo v pozni bronasti dobi severovzhodne Slovenije dokumentirano tako veliko raznolikosti v materialni kulturi, organizaciji rabe pokrajine/prostora in v strukturi pokopov iz depojskih najdb. Osredotočen bo na:

  • analize grobišč in manipulacije z ostanki pokojnikov in materialno kulturo v grobovih,
  • prostorsko organiziranost naselbin in manipulacije z materialno kulturo znotraj stavb in naselbin,
  • analize materialne kulture, ki ilustrirajo trgovino na dolge razdalje oziroma mobilnost posameznikov med družbami,
  • vprašanja kontinuitete in prekinitev poselitev naselbinskih kompleksov in pokopavanja na grobiščih,
  • vprašanja ustreznosti predlaganih in uveljavljenih kulturnih periodizacij in absolutnih kronologij.

Več o projektu na www.codsol.org

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content