Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. st.
Domov E Raziskovanje E IAD E Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. st.
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem; Fakulteta za humanistične študije; Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine; Osnovna šola Ivana Groharja; Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška; so se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. st.

Akronim: Šola prenove za nove generacije
Vrsta projekta: Razvojni projekt
Nosilec projekta: Združenje zgodovinskih mest Slovenije
Partnerske institucije: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana,Univerza na Primorskem, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka, Magma Geopark AS
Vodja projekta na UP FHŠ: doc. dr. Neža Čebron Lipovec
Sodelujoči raziskovalki: prof. dr. Irena Lazar, doc. dr. Zrinka Mileusnić

Vir financiranja: Finančni mehanizem EGP 2014 -2021 in pripadajoča sloveska udeležba
Trajanje projekta: 1. 6. 2022-30. 4. 2024


Opis projekta:

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov pridobili nekaj manj kot 500.000 EUR evropskih sredstev. Glavni cilij projekta je vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Projekt Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. st. predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da kulturno dediščino sistematično približajo mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Sodobni načini poučevanja v novem okolju in z inovativnimi, v projektu razvitimi orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, ki je partnerica projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kakor tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content