Domov 5 Zaposleni 5 Sprejet sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora UP

Sprejet sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora UP

14. aprila, 2023

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem na 1. redni seji danes, dne 18. 4. 2023, odprla prejete kandidature za člane UO UP.

Na podlagi prejetih, popolnih in pravočasnih kandidatur, je pripravila dve Listi kandidatov:

 

1. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost:

 

izr. prof. dr. Matjaž Kljun,

Kandidat članice: Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič.

izr. prof. dr. Marko Orel,

Kandidat članice: Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,

izr. prof. dr. Jonatan Vinkler,

Kandidat članice: Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije.

 

2. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev:

 

Tina Kadunec

Kandidatka rektorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar.

Kandidatka članic: Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem fakulteta za management, Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza na Primorskem Pedagoška Fakulteta, Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič.

 

Določbe 32. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem določajo volilne upravičence:

 

»Pravico voliti predstavnike univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in  imajo veljavno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.«

 

Redne volitve za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 15. junija 2023 od 9. do 16. ure.

Predčasne volitve bodo v ponedeljek, 12. junija 2023 od 9. do 12. ure.

 

Volišče bo v Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, Titov trg 4, pritličje palače Armerija.

Listi kandidatov sta objavljeni tudi na spletni strani UP https://www.upr.si/si/o-univerzi/novice-in-obvestila/potrjena-lista-kandidatov-za-clane-upravnega-odbora-up.

 

Lep pozdrav,

——————————-

Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Sestavni del Sklepa o razpisu je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem začnejo z dne 5. 4. 2023, teči roki za volilna opravila.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je rok za vlaganje kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem od 5. 4. 2023 do 17. 4. 2023 do 12. ure.

Volilno pravico za izvolitev predstavnikov univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, ki so zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

Volilno pravico za izvolitev predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge.

Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi > Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem 2023.

Skip to content