Staro najdišče – novi podatki; ponovna uporaba arheološkega znanja za krepitev identitete
Domov E Raziskovanje E IAD E Staro najdišče – novi podatki; ponovna uporaba arheološkega znanja za krepitev identitete
Projekt poteka v sodelovanju s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Banja Luki.

Šifra projekta: BI-BA /21-23-009
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-Bosna in Hercegovina)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: doc. dr. Zrinka Mileusnić
Partnerska institucija: University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosna in Hercegovina

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Družboslovje / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 7. 2021–30. 6. 2023


 

 

Opis projekta:

Cilj projekta je participatorna raziskava s sodelavci in študenti vseh vključenih fakultet, katere rezultati predvidevajo nove modele celostne promocije že znanih arheoloških najdišč v mestnih jedrih in izven, kot tudi posamičnih najdb iz teh najdišč predvsem na podlagi potreb družbe, s poudarkom na potrebah izobraževalnih ustanov in organizacij turističnega sektorja. V okviru projekta partnerji izvajajo številna gostujoča predavanja, gostovanja razstav in skupne objave. V zaključnem letu projekta potekata dve vzporedni raziskavi v Banja Luki in Kopru, ki jih izvajamo s študenti. Rezultate raziskav bomo predstavili v obliki okroglih miz, razstav, publikacij in novih produktov za turistično promocijo.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content