Domov 5 Obvestila 5 Študijski obisk z Državne univerze Urgench v Uzbekistanu

Študijski obisk z Državne univerze Urgench v Uzbekistanu

4. junija, 2024

Med 28. majem in 10. junijem na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem gostimo študijsko skupino z Državne univerze Urgench iz Uzbekistana, ki je Slovenijo za kratkoročni obisk izbrala na podlagi skupnih interesov za meduniverzitetno sodelovanje na področju jezikoslovja. Sedem študentk Fakultete za tuje jezike spremljata predstojnica Oddelka za teorijo in prakso prevajanja prof. dr. Rakhimova Guzal Yuldashovna ter prof. dr. Miyasar Tillaeva Botirovna z Oddelka za romansko in germansko filologijo.

Ob prihodu v Koper so se predstavnice Državne univerze Urgench srečale z dekanjo Fakultete za humanistične študije prof. dr. Ireno Lazar, prodekanjo za mednarodno sodelovanje in kakovost doc. dr. Zrinko Mileusnić, predavateljico doc. dr. Nežo Čebron Lipovec in koordinatorko za mednarodno sodelovanje na UP FHŠ Valentino Bertok.

Glede na to da obisk poteka ob koncu študijskega leta, sta izr. prof. dr. Neva Čebron in asist. Aleksandra Melanšek gostje povabili k ocenjevanju uspešnosti zagovora seminarskih nalog študentov pri predmetu Strokovna angleščina, ki se izvaja pod okriljem programa Medkulturno jezikovno posredovanje.

Danes je potekala tudi okrogla miza, kjer so predavatelji Oddelka za uporabno jezikoslovje, Oddelka za italijanistiko in predavateljici iz Uzbekistana izmenjali poglede na poučevanje prevajanja, predstavili aktivnosti in študijske pristope, na katerih temeljijo naši dodiplomski in magistrski študij prevajanja.

Goste so uvodoma pozdravili pomočnik rektorice Aleš Oven, prodekan za študijske zadeve na UP FHŠ prof. dr. Aleksander Panjek in predstojnica Oddelka za uporabno jezikoslovje doc. dr. Tina Čok. Udeležencem okrogle mize so zaželeli konstruktivno razpravo in izrazili željo, da bi srečanje vodilo v tesnejše in uspešno prihodnje sodelovanje med jezikoslovci z obeh univerz.

Skip to content