UP sprejeta v konzorcij E-RIHS.si
Domov E Raziskovanje E Unesco E UP sprejeta v konzorcij E-RIHS.si
Uvrstitev v bazo Scopus je en od dveh večjih uspehov zadnjih mesecev na področju kulturne dediščine, ene od dveh programov (Antropologija in Kulturna dediščina), ki bosta na UP FHŠ v prihajajočem študijskem letu ponovno razpisana v obliki dvopredmetnih programov tako v slovenskem kot (prvič) v angleškem jeziku. UP je bila namreč novembra 2022 sprejeta v konzorcij E-RIHS.S, v februarju 2023 je bilo članstvo potrjeno s podpisom.

E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) je Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost, v okviru te distribuirane raziskovalne infrastrukturne mreže za podporo znanosti za interpretacijo, ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine deluje tudi nacionalno vozlišče E-RIHS.SI. Ustanovni članici sta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL). Konzorciju so se pridružili še: Institut Jožef Stefan (IJS)Kemijski institut (KI)Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)Univerza v Mariboru (UM)Zavod za gradbeništvo (ZAG) in Univerza na Primorskem (UP). Predstavnica UP in članica Programskega odbora E-RIHS.si je doc. dr. Zrinka Mileusnić.E-RIHS.SI ima vodilno vlogo na področju slovenske dediščinske znanosti in podpira njeno mednarodno vpetost, ter omogoča slovenskim kulturnim in arhivskim ustanovam dostop do raziskovalne infrastrukture in obravnave predmetov kulturne dediščine. Cilji vozlišča so podpreti skupinsko interdisciplinarno raziskovalno delo, dostop do vrhunske raziskovalne opreme, metodologij, podatkov in orodij in vrhunsko usposobljenega osebja. Vsebinsko podpira raziskave tako snovne kot nesnovne dediščine ter hrambo, obdelavo, interpretacijo in optimalno koriščenje podatkov. Dediščinska znanost ima jedro v naravoslovnih znanostih, kot so kemija, fizika, biologija, računalniške, okoljske in druge znanosti in inženirstvo, a zahteva tesno sodelovanje s socioekonomskimi vedami in humanistiko.

Zaradi svoje interdisciplinarnosti za delovanje potrebuje tako laboratorijsko kot arhivsko in digitalno infrastrukturo. Zato vozlišče E-RIHS.SI razvija 4 stebre: ARCHLAB, ki predstavlja arhive institucij kulturne dediščine; FIXLAB: grozd stacionarnih laboratorijev; MOLAB je mobilni laboratorij za ne-invazivne meritve na licu mesta; DIGILAB je skupek digitalnih metod za obdelavo, vzdrževanje in arhiviranje podatkov.

Skip to content