Domov 5 Obvestila 5 Razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2023/2024 – kandidature

Razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2023/2024 – kandidature

8. novembra, 2023 | Obvestila, Obvestila za študente, Zaposleni

2. redna seja Volilne komisije Študentskega sveta UP FHŠ (VK ŠS UP FHŠ), je potekala v torek, 7. 11. 2023, ob 10.00.

Volilna komisija je kot popolne in pravočasno oddane ali dopolnjene kandidature potrdila:

1. Anja Kušar (Italijanistika, 1.stopnja)

2. Mia Petrović (Italijanistika, 1. stopnja)

3. Tamara Kovačević (Medkulturno jezikovno posredovanje, 1. stopnja)

4. Viktoriia Samoiliuk (Medkulturno jezikovno posredovanje, 1. stopnja)

5. Stefan Masliković (Komuniciranje in mediji, 1. stopnja)

6. Yevhenii Prokopyk (Komuniciranje in mediji, 1. stopnja)

7. Jaka Blažič (Dvopredmetni študij Geografija-Zgodovina, 1.stopnja)

8. Vuk Nešković (Zgodovina, 1. stopnja)

9. Tejka Lavrič (Arheološka dediščina, 2.stopnja)

10. Luka Požar (Dvopredmetni študij Geografija-Zgodovina, 2.stopnja)

11. Anđela Nedeljković (Zgodovina, 2.stopnja)

SKLEP kandidatna lista

Volitve bodo v sredo, 15. novembra 2023, od 9h do 17h v Avli UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.  


Stare objave:

Zaradi premalo oddanih kandidatur objavljamo Ponovljeni razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2023/2024 (priponka).

Spremembe iz prejšnjega razpisa so sledeče:

Za Študentski svet UP FHŠ je za študijsko leto 2023/2024 razpisanih 11 mest, ki so razdeljena v naslednje tri (3) kategorije:

 1. trije (3) člani – študentje dodiplomskih študijskih programov Italijanistika, Medkulturno jezikovno posredovanje in Slovenistika (Jezikoslovje),
 2. trije (3) člani – študentje dodiplomskih študijskih programov Geografija, Komuniciranje in mediji, Zgodovina, Arheologija, Antropologija ter Kulturna dediščina (Humanistika in družboslovje),
 3. pet (5) članov – študentov podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programov.

Rok za oddajo kandidatur je od 26. oktobra 2023 do vključno 6. novembra 2023.

Volitve bodo v sredo, 15. novembra 2023, od 9h do 17h v Avli UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.  

Vloga za oddajo kandidature je na voljo (priponka). Že oddane kandidature veljajo tudi za ponovljeni razpis.

Vabljeni k sodelovanju!


Volilna komisija za izvedbo volitev v Študentski svet UP FHŠ se je sestala dne  24. 10. 2023 in pregledala prejete kandidature.

Komisija je ugotovila, da ni bilo vloženih vsaj 9 kandidatur, zato pogoji iz 4. točke razpisa niso izpolnjeni. Razpis je potrebno ponoviti.

Zapisnik komisije (priponka).

Nov razpis bo objavljen v kratkem.


Pretekla novica:

AKTIVNO VOLILNO PRAVICO (voliti) imajo vsi študenti s študentskim statusom na UP FHŠ (študenti, ki so v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe UP FHŠ in imajo status študenta, torej ne pavzirajo)

PASIVNO VOLILNO PRAVICO (biti izvoljen) imajo vsi študenti s študentskim statusom na UP FHŠ (študenti, ki so v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe UP FHŠ in imajo status študenta, torej ne pavzirajo), razen v primerih iz 29. člena Pravilnika.

Za Študentski svet UP FHŠ je za študijsko leto 2023/2024 razpisanih 11 mest, ki so razdeljena v naslednjih deset (10) kategorij:

 1. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Geografija,
 2. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Italijanistika,
 3. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Komuniciranje in mediji,
 4. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje,
 5. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Slovenistika,
 6. en (1) član – študent dodiplomskega študijskega programa Zgodovina,
 7. en (1) član – študent dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa Arheologija,
 8. en (1) član – študent dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa Antropologija,
 9. en (1) član – študent dodiplomskega dvopredmetnega študijskega programa Kulturna dediščina,
 10. dva (2) člana – študenta podiplomskih (magistrskih in doktorskih) študijskih programov.

Rok za oddajo kandidature je od 16. oktobra do vključno 23. oktobra 2023. 

Kandidatura mora biti poslana po priporočeni pošti na spodnji naslov ali vložena osebno v Sprejemno pisarno UP FHŠ (v primeru osebne vložitve prejme kandidat potrdilo):

Fakulteta za humanistične študije, Volilna komisija ŠS UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.

Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano »Volitve v ŠS UP FHŠ – NE ODPIRAJ!«.

Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami, lahko študent odda tudi preko elektronske pošte iz svojega uradnega univerzitetnega elektronskega naslova na vk.ss.up.fhs@upr.si z zadevo »Volitve v ŠS UP FHŠ – NE ODPIRAJ!«. Priporočeno je, da pri tem študent kandidaturo priloži v zip datoteki. 

Volitve bodo v sredo, 8. novembra 2023, v Avli UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.  

Celoten razpis je objavljen (TUKAJ).

Vloga za oddajo kandidature je na voljo (priponka). Že oddane kandidature veljajo tudi za ponovljeni razpis.

Vabljeni k sodelovanju!

Arhiv prispevkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content