Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za zgodovino 5 Zgodovinska pomlad 2024: Kulturnozgodovinski vidiki kranjskih dednih poklonitev: umestitveni obredi vladarjev, ceremonial in simbolna komunikacija

Zgodovinska pomlad 2024: Kulturnozgodovinski vidiki kranjskih dednih poklonitev: umestitveni obredi vladarjev, ceremonial in simbolna komunikacija

23. maja, 2024

Vabimo vas na zadnji dogodek letošnjega cikla vabljenih predavanj Zgodovinska pomlad 2024. Zgodovinska pomlad je postala pomemben del akademske skupnosti na Fakulteti za humanistične študije, s katerim ustvarjamo prostor za refleksijo, izmenjavo mnenj in spodbujamo kritično razmišljanje o različnih zgodovinskih obdobjih. Predavanje bo v četrtek, 30. maja, ob 11. uri, v predavalnici Maestral 4.

Dedna poklonitev je bila pravno dejanje umestitve novega vladarja in je predstavljala osrednje dejanje v življenju zgodnjenovoveške dežele kot politične entitete. Pri starodavnem obredu je deželni knez deželnim stanovom – politični eliti dežele – namreč prisegel spoštovanje njihovih privilegijev, ti pa so vladarju obljubili zvestobo, podporo in poslušnost. Vzajemni prisegi je sledila potrditev deželne »ustave« oziroma stanovskih privilegijev, zbranih v deželnem ročinu. S simbolno komunikacijo ritualnih dejanj je vsak obred inavguracije novega vladarja odražal trenutno razmerje moči med vladarjem na eni strani ter deželnimi stanovi na drugi. Do leta 1728, ko je v kranjski prestolnici Ljubljani potekala zadnja dedna poklonitev, se je ta obred iz pustega srednjeveškega pravnega akta prelevil v razkošen baročni teater vladarjevega blišča, ki so ga spremljale topovske salve, fontane z vinom in operne predstave.

Dr. Vanja Kočevar je raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU. Ukvarja se s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku s poudarkom na vojvodini Kranjski ter preučevanjem simbolne komunikacije in političnih ritualov na primeru kranjskih deželnih zborov in dednih poklonitev. Posveča se tudi raziskovanju političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove na prelomu 16. in 17. stoletja ter razvoju kolektivnih identitet na Slovenskem pred pojavom narodnih gibanj.

Skip to content